[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านบางเหียน
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
เว็บไซด์หน่วยงานต้นสังกัด
e-Learning

เว็บไซด์การศึกษา
ค้นหาจาก google
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :


  


Warning: Illegal string offset 'Pageview' in /home/bbhacth/domains/bbh.ac.th/public_html/modules/news/readnews.php on line 43
  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มสาระภาษาต่า??
โดย : admin
เข้าชม : 7524
เสาร์์ ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

 
 
 
ประกาศโรงเรียนบ้านบางเหียน
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
*********************
ด้วยโรงเรียนบ้านบางเหียน  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  จำนวน 2 อัตรา  เมื่อวันที่  22 - 26 เมษายน 2562 จึงประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์ สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดังนี้
 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
1 นางสาวมนัญญา   กองมี
2 นางสาววิภารัตน์   สุทธิ
3 นางสาวทัศน์วรรณ  มาดี
วิธีการคัดเลือก
                       ทดลองสอน และ สอบสัมภาษณ์
 
           กำหนดสอบ  วันที่ 4   พฤษภาคม พ.ศ. 256๒    เวลา   09.00 น.  เป็นต้นไป   
                      - สอบสอน           คะแนนเต็ม   80     คะแนน
                      - สอบสัมภาษณ์     คะแนนเต็ม   20     คะแนน
เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
                       1. ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม เท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันจะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง               
                       2. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 1 เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูง ลงมา  ในวันที่  5  พฤษภาคม   2562 
 
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบ
                                     
                          ประกาศ  ณ  วันที่   27   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  256๒
 
                                                                    
                                                            ( นายบุญยืน  เปียตี้ )
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเหียน
 
 
 
 
ขั้นตอนการสอบปฏิบัติการสอน
 
1. เขียน แผน/ส่งแผน (โจทย์กำหนด)
2. ปฏิบัติการสอน
3. สัมภาษณ์ เจตคติ
 
โจทย์ ;
ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือก     1.  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้    (ใช้ชื่อหน่วย/ ชื่อเรื่องอะไรก็ได้ )
                                      2.  จัดทำแผนการเรียนรู้รายชั่วโมง  จำนวน  1  ชั่วโมง 
โดยใช้ตัวชี้วัดในมาตรฐาน ต 1.2   ( เลือกตามความเหมาะสม  ใช้แค่  1  ตัวชี้วัด )
นักเรียนที่สอน       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู้สึก
                              และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ต 1.2    ป.5/1   พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
ป.5/2   ใช้คำสั่ง  คำขอร้อง  คำขออนุญาต และให้คำแนะนำง่ายๆ
ป.5/3   พูด/เขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ
ป.5/4   พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
ป.5/5    พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ
เกณฑ์การให้คะแนน
ด้านการออกแบบและวางแผนการสอน  ( 20 คะแนน )
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ( 25 คะแนน )
ด้านการใช้ภาษาในชั้นเรียน  ( 15 คะแนน )
การบริหารจัดการชั้นเรียน  ( 20 คะแนน )

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอั 5/พ.ค./2562
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มสาระภาษาต่า?? 27/เม.ย./2562
      ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 28/พ.ย./2561
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย 17/พ.ย./2561
      รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย 13/พ.ย./2561